9/2/09

ഗുണ്ടാ ലെജിസ്ലേഷൻ


ഓൾ കേരളാ കൊട്ടേഷൻ&ഗുണ്ടാ അസ്സോസിയേഷൻ (രെജി. നംബ്ര:എ ബി1010101)
പൊതുഗുണ്ടാ താത്പര്യം പ്രസിധ്ദീകരിക്കുന്നത്‌

ഓൾ കേരളാ കൊട്ടേഷൻ&ഗുണ്ടാ അസ്സോസിയേഷൻ പുതിയ പഴയമെംബെർഷിപ്‌ പുതുക്കൽ / മെംബെർഷിപ്‌ വിതരണം സംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ നിയമാവലി


൧) ഗുണ്ട/ഗുണ്ടി(വനിതാഗുണ്ട) യുടെ പേരിനു മുൻപിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉദാ:വെട്ടുകത്തി രാജു,വെടി മറിയ etc.

൨) ഗുണ്ട/ഗുണ്ടി കൾ മിനിമം മൂന്ന് പാസ്സ്പോർട്ടെങ്കിലും ഉള്ളവരായിരിക്കണം

൩) ഗുണ്ട/ഗുണ്ടി കൾ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരുകട്ടിലും കട്ടിലിനടിയിൽ "ട" ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കത്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം

൪) ഗുണ്ട/ഗുണ്ടി കൾ മിനിമം ഒരു കൊലക്കേസങ്കിലും സ്വന്തം പേരിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം

൫) ഗുണ്ട/ഗുണ്ടി നിർബന്ധമായും ടു വീലർ ,ഫോർ വീൽ (സ്പോർട്ട്സ്‌ കാർ) ഡ്രൈവിംഗ്‌ പഠിച്ചിരിക്കണം

൬) കേരളാ പോലീസിലേക്ക്‌ അടിയന്തിരമായി റിക്ക്രൂട്ട്‌ ചൈത കഥകാരന്മാർ, തിരക്കഥാകൃത്ത്ക്കൾ, ബ്ലോഗ്പുലികൾതുടങ്ങിയവർ ഏഴുതിയ കഥ,തിരക്കഥ, സ്കിറ്റ്‌ തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഡയലോഗോട്‌ കൂടി ക്യാമറക്ക്‌ മുൻപിൽ അഭിനയിച്ച്‌ കഴിവ്‌ തെളിയിച്ച സർറ്റിഫികേറ്റ്‌ കൈവശമുള്ളവരായിരിക്കണം

൭) സർറ്റിഫികേറ്റ്‌ അടുത്തുള്ള ഏതങ്കിലും പോലീസ്‌ സ്റ്റേഷനിലെ ഏതങ്കിലും 'ക്യാഷ്‌ അസെറ്റെഡ്‌' പോലീസ്‌ അറ്റെസ്റ്റ്‌ ചൈതിരിക്കണം
൮) സ്ഥിരമായി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം

൯) മൊബൈൽ നമ്പർ 'നല്ലവരായ' പോലീസ്‌ എമാന്മാർ , മന്ത്രിമാർ, മന്ത്രിപുത്രന്മാർ, സിനിമാ സീരിയൽ നടിമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം

൧൦) കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ മത സംഘടനയുടേയും മെംബെർഷിപ്‌ എടുത്തിരിക്കണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത്‌ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്‌ കാണിക്കണം

സർക്കുലറിലെ പഴയ നിയമങ്ങളും പുതുക്കിയ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാത്ത ഒരു അപേക്ഷകനും പുതിയ മെംബെർഷിപ്‌ നൽകുകയോ പഴയവ പുതുക്കി നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.സംഘടനയിൽ മെംബെർമാരല്ലത്ത ഒരു ലോകൽ,ഇന്റെർനാഷ്ണൽ ഗുണ്ട/ഗുണ്ടികൾക്കും കേരളാസർക്കാർ അഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ 'സേവ്‌ എ ഗുണ്ടാ' പദ്ധതിയിലെ രക്ഷപ്പെടാനൊരു എൻഡവർ ,ഒളിക്കാനൊരിടം ,പ്രാധമിക തെളിവ്നശിപ്പിക്കൽ, ദുബൈയിലേക്ക്‌ ഒരു വിമാന ടിക്കറ്റ്‌ ,കീഴടങ്ങാനൊരു പോലിസ്‌ ജീപ്പ്‌ , മുഖം മറക്കാൻ ഒരുകഷ്ണം തുണി,ജെയിലിൽ ഒരുസുഖവാസം, തുടങ്ങി എണ്ണിയാലൊതുങ്ങാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഇതിനോടകം അറിയിക്കുന്നു

എന്ന്

സെക്രട്ടറി

കൈബോംബ്‌ കുഞ്ഞു

ഒപ്പ്‌

1 comment:

പണ്യന്‍കുയ്യി said...

സംഗതി കൊള്ളാമല്ലോ ജമാലേ..... അവസരം മുതലാക്കി... ഇനിയും വരട്ടെ....