2/24/10

ദേ വീണ്ടും തുടങ്ങി

മാത്സ് ബ്ലോഗിനെക്കൂറിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റിട്ടു പോയ പോക്കാണ് പിന്നെ എന്റെ ബ്ലോഗിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല .അവസാനം കിട്ടിയ കമെന്റും മാത്സ് ബ്ലൊഗ് ടീമിന്റെ .അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മാതമാറ്റിക്സ് കൊസ്റ്റ്യനുമായിത്തന്നെ തിരിച്ച് വരാമെന്ന് കരുതി

ദാപിടിച്ചോ ക്കൊസ്റ്റ്യൻ

IF 2(l + b) = p prove that 4b =p

ഇനി ഉത്തരം കിട്ടാതെ ആരും വിഷമിക്കണ്ട അതും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം

2(l+b)=p ----(1)

l=ell ----(2)

Apply (2) in (1)

2(ell+b)=p------(3)

As per EnglishMalayalam dictionary ell (എല്ല്)= bone-----(4)

from (3)&(4)

2(bone+b)=p

2b(one+1)=p, take b as common

As we know One=1

.: 2b(2)=p

4b=p

Am I right sir 

പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നോർമലാ...ഒരു എമെർജെൻസി ലീവിൽ നാട്ടിപോയിവന്നു .നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എസ് എം എസ് അയച്ച് തന്നതാ.. അല്ലാതെ ഞാൻ..അതൂം ഒരു ബി എസ് സി മാതമാറ്റിക്സ്കാരൻ ഏയ് ഒരിക്കലുമല്ല